Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2541
Tytuł: Frazy nominalne "mój mąż" i "moja żona" w amerykańskim dyskursie publicznym mówionym
Autor: Łyda, Andrzej
Słowa kluczowe: privacy; nominal phrase; American public discourse; academic discourse
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2, Osobiste - prywatne - intymne w przestrzeni publicznej" (S. 166-179). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The article is an attempt to answer the question concerning the relation between a private and public sphere in communication, especially in two types of discourses that could be called public, namely, in the American public radio and television discourse, and the American academic one. The research subject constitutes two nominal phrases, that is, my husband and my wife which in view of its reference, and culturally —triggered associations with a family sphere direct a listener at what is private without a doubt. The author is particularly interested in grammar and phraseology of sentences including the phrases analysed as a determiner, though, not the only one, of the privacy borderlines which are not overcome (yet) in either of discourses.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2541
ISBN: 9788322621554
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lyda_Frazy_nominalne_moj_maz_i_moja_zona_w_amerykanskim.pdf629,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons