Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2542
Tytuł: Przejawy dyskursu prywatności w naukowym piśmiennictwie polonistycznym
Autor: Kita, Małgorzata
Słowa kluczowe: discourse of privacy; textualization; genres of an academic discourse; textualization of privacy
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2, Osobiste - prywatne - intymne w przestrzeni publicznej" (S. 181-208). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author presents a few forms of inscribing the privacy of an author-subject of the text-creative operation and his/her personality in the texts of an academic discourse belonging to several layers of a verbal communication: a grammatical, textual, style and genological one. By means of using the strategy of manifesting the subject in the form of a functionalised textualisation of privacy the participants of an academic discourse join the types of the subjects of a public discourse making privacy a value of their linguistic and communicative actions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2542
ISBN: 9788322621554
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kita_Przejawy_dyskursu_prywatnosci_w_naukowym_pismiennictwie_polonistycznym.pdf594,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons