Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2548
Tytuł: Medioznawstwo jako przedmiot badań w zakresie nauk o polityce
Autor: Doktorowicz, Krystyna
Słowa kluczowe: media studies; politics versus media; media systems; political communication
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 52-62). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Studies on mass media and communication processes in the context of political studies have been flourishing since the 1950s. Relations between politics and media have become more and more complicated with a social change evoked by a communication revolution of the new media. New information and communication technologies have also brought about a significant increase in a number of senders and receivers of TV transmission on a large scale. Such phenomena and processes as globalization, formation of great media concerns codependent of economic and political forces, Internet expansion, communication interactivity, global television network, and 24-hour information channel have largely influence the processes of political communication.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2548
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WRTV)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Doktorowicz_Medioznawstwo_jako_przedmiot_badan.pdf470,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons