Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2551
Tytuł: Prawa dziecka niepełnosprawnego w systemie praw dziecka
Autor: Nowak, Anna
Słowa kluczowe: Child with special needs; rights of the child; rights of disabled people
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Jarosz, B. Dyrda (red.), "Szanować - słuchać - wspierać - chronić : prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie" (S. 119-131). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article elaborates on the main international documents dealing with the issue of protecting the rights of handicapped people and children. Besides, the standards of protection of handicapped children’s rights, showing their changes leading to supporting, not isolating the handicapped were analysed. The attention was paid to the guarantee of the equality of handicapped people’s chances within the access to various spheres of a social life, which in reference to handicapped children is basically manifested in guaranteeing them the appropriate diagnosis, medical care and the access to rehabilitation, and creation of individual programmes of support, as well as the access to education and exchange of information and coordination of actions of various subjects and institutions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2551
ISBN: 9788322621677
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_Prawa_dziecka_niepelnosprawnego_w_systemie_praw_dziecka.pdf472,44 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons