Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2554
Tytuł: Czy istnieje medialna odmiana językowa?
Autor: Kita, Małgorzata
Słowa kluczowe: language variety; a media language variety; language in the media; media message
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 126-141). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Assuming that a description of a language variety includes linguistic and social aspects, the author starts from pointing out a few social features referring to communication mediated by the media. She also enumerates features of media variety of language: (1) a specific, complex and multi-level sender-receiver system; (2) internal diversification: a press, radio, television and Internet sub-variety separable at the beginning but later permeating one another; (3) media impact in a language domain; (4) a melting-pot nature of language/style (or linguistic and stylistic eclectism); (5) the existence of media genres; (6) creating a new form of textuality, namely a hypertext; (7) politeness: modified general politeness code and netiquette; (8) media figures as a new type of linguistic models. Other arguments supporting the existence of the media variety indicates, the state of an academic discipline, that is, a theoretical-analytical potential of linguistics today. The postulate of introducing a media variety into thinking about language diversification can open new research perspectives, especially when one inscribes these studies into the current of a transdisciplinarity. 'Media' as an adjective describing a variety might become an impulse for searching methods of description of this variety.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2554
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kita_Czy_istnieje_medialna_odmiana_jezykowa.pdf557,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons