Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2559
Tytuł: Hipertekst w perspektywie lingwistycznej, komunikacyjnej i kulturowej
Autor: Żydek-Bednarczuk, Urszula
Słowa kluczowe: hypertext; linguistic analysis of websites
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 167-177). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Hypertext is a new phenomenon in transdisciplinary studies. The aim of the article is to present various methodologies in hypertext studies. The product in question is observed from the point of view of linguistics, making use of the e-text analysis. A comparison of a text and e-text as a component unit of a hypertext allows for distinguishing such text factors common to them, and the ones differentiating the subjects in question. The analysis of a hypertext on a communicative level is methodologically problematic. The article presents theories of a communicative-linguistic activity with the use of interactivity. Similar problems can be observed in the context of cultural studies. New media give rise to the development of new culture. What becomes an important element is reading, writing, and comprehension of media text. Despite many methodological opportunities, a hypertext should be analysed with the use of transdisciplinary methods. The analysis of the University of Silesia websites justifies the study of a hypertext in terms of a multiplicity of methodologies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2559
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zydek_Bednarczuk_Hipertekst_w_perspektywie_lingwistycznej_komunikacyjnej.pdf1,21 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons