Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2576
Tytuł: Strategie tworzenia wizerunku własnego w dyskursie politycznym
Autor: Bogdanowska-Jakubowska, Ewa
Słowa kluczowe: a political discourse in the media; self-presentation; a public image of a politician; image creation strategies; a politician’s blog
Data wydania: 2012
Wydawca: W
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 292-309). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The examples analysed, derived from various sources: television programmes, press, Janusz Palikot’s blog and other Internet sources, are typical of the way of creating a political image of politicians today. Palikot creates his political image providing the viewers-voters with information concerning three dimensions of his life: a domestic-family-professional (a private image), a political (political image), and a media (media image). Self-presentation strategies used by Palikot involve most often narration and direct accounts when creating a private image, ideas and performing the role of an expert when creating a political image, and breaking conventions when creating a media image.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2576
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bogdanowska_Jakubowska_Strategie_tworzenia_wizerunku_wlasnego_w_dyskursie.pdf552,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons