Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2578
Tytuł: O wielokulturowości i międzykulturowości na podstawie esejów: Jancara, Debeljaka, Drakulic, Ugresic i Colovicia
Autor: Czapik-Lityńska, Barbara
Słowa kluczowe: międzykulturowość; wielokulturowość; Jančar; Debeljak; Drakulić; Ugrešić; Čolović
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda (red.), "Spotkania międzykulturowe. T. 1, Literaturoznawstwo, kultura" (S. 48-57). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The issue of interculturalism, vividly present in multicultural societies, belongs to important research themes concerned with postmodernity. This article focuses on essays by Jančar, Debeljak, Drakulić, Ugrešić i Čolović and their discourses. The reflection on multiculturalism, interculturalism and the phenomenon of difference in Yugoslavia results in an attempt to identify the most desirable model of multiculturalism – intercultural pluralism based on the mutual recognition of, and respect for, "difference". An agreement which transcends differences requires the skills of harmonizing differences, which, in turn, requires efforts, knowledge and competence as well as democratic social and political structures. All those are possible only in a non-dogmatically organized state. No model of multiculturalism can be developed without transforming an awareness of differences into an awareness of harmonizing differences.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2578
ISBN: 9788322622599
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czapik_Litynska_O_wielokulturowosci_i_miedzykulturowosci.pdf500,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons