Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2579
Tytuł: Przełamywanie stereotypów kulturowych
Autor: Jarząbek, Krystyna
Słowa kluczowe: stereotypy; stosunki polsko-rosyjskie
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda (red.), "Spotkania międzykulturowe. T. 1, Literaturoznawstwo, kultura" (S. 108-116). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article casts a new light on one of the most widespread stereotypes concerning the Polish and the Russian relations, i.e. a conviction that the Poles are hostile towards the Russians and vice-versa. Therefore the author discusses political changes that have occurred in the Slavic countries during the last twenty five years, conflicts among the Slavs and their cultural background as well as reactions of foreigners towards to the cultural distinctness. The author also enumerates arguments showing that nowadays there is no rational justification for maintaining this stereotype, which creates barriers in the relations between the Poles and the Russians.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2579
ISBN: 9788322622599
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarzabek_Przelamywanie_stereotypow_kulturowych.pdf479,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons