Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2582
Title: Sprachliche Strategien der Bewertung der Polen in deutschen Internetkommentaren
Authors: Jakosz, Mariusz
Keywords: wartościowanie; ekspresywność; dewaluacja; obelga; assessment; expressiveness; debasement; abuse
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Iluk (red.), "Beitrage zur Linguistik : Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache" (S. 76-91). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie językowych mechanizmów wartościowania Polaków w komentarzach internetowych do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Na wstępie przedstawiono różne definicje wartościowania, a następnie zaprezentowano klasyfikację wartościujących aktów mowy. W dalszej części analizie poddano komentarze internetowe, które zawierają bardzo dużą liczbę ocen wartościujących, często dyskryminujących Polaków. Język służy coraz częściej jako broń, która tylko pozornie wydaje się łagodniejsza w porównaniu z przemocą fizyczną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2582
ISBN: 9788322622872
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakosz_Sprachliche_strategien_der_Bewertung_der_Polen.pdf398,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons