Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2582
Tytuł: Sprachliche Strategien der Bewertung der Polen in deutschen Internetkommentaren
Autor: Jakosz, Mariusz
Słowa kluczowe: wartościowanie; ekspresywność; dewaluacja; obelga; assessment; expressiveness; debasement; abuse
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Iluk (red.), "Beitrage zur Linguistik : Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache" (S. 76-91). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie językowych mechanizmów wartościowania Polaków w komentarzach internetowych do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Na wstępie przedstawiono różne definicje wartościowania, a następnie zaprezentowano klasyfikację wartościujących aktów mowy. W dalszej części analizie poddano komentarze internetowe, które zawierają bardzo dużą liczbę ocen wartościujących, często dyskryminujących Polaków. Język służy coraz częściej jako broń, która tylko pozornie wydaje się łagodniejsza w porównaniu z przemocą fizyczną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2582
ISBN: 9788322622872
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jakosz_Sprachliche_strategien_der_Bewertung_der_Polen.pdf398,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons