Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2583
Tytuł: Aspekte interlingualer Analysen der Rechtsterminologie fur translatorische Zwecke
Autor: Iluk, Jan
Słowa kluczowe: legal terminology; terminological differentiations; the typology of interlingual equivalence; terminologia prawna; ekwiwalencje terminologiczne; interferencja terminologiczna
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Iluk (red.), "Beitrage zur Linguistik : Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache" (S. 111-127). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Przedmiotem analizy są problemy przekładu terminologii prawnej w kontekście zachowania norm preskryptywnych obowiązujących w danych systemach prawnych i ich działach. Szczególna uwaga poświęcona została różnicom w zakresie motywacji nazw prawnych w języku polskim i niemieckim oraz wynikającym z nich translacyjnym trudnościom, stanowiącym poważne źródło błędów interferencyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2583
ISBN: 9788322622872
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Iluk_Aspekte_interlingualer_Analysen_der_Rechtsterminologie.pdf374,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons