Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2586
Tytuł: Nomen/Verb-Kollokationen der deutschen und polnischen Rechtssprache als Ubersetzungsproblem
Autor: Płomińska, Małgorzata
Słowa kluczowe: legal language; legal collocations; translation of legal terminology; the typology of interlingual equivalence; język prawa; konstrukcje werbo-nominalne; tłumaczenie prawnicze; ekwiwalencja interlingwalna
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Iluk (red.), "Beitrage zur Linguistik : Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache" (S. 143-162). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Celem artykułu jest omówienie podstawowych aspektów tłumaczenia konstrukcji werbo-nominalnych w niemieckim i polskim języku prawa jak uzależnienie użycia kolokacji od normy preskryptywnej, systemu prawa danego kraju oraz dyscypliny prawa. W artykule uwzględniono także typologię ekwiwalencji interlingwalnej kolokacji werbo-nominalnych w obu językach i omówiono wynikające z różnic między nimi trudności przy tłumaczeniu kolokacji tego typu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2586
ISBN: 9788322622872
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Plominska_Nomen_Verb_Kollokationen_der_deutschen_und_polnischen_Rechtssprache.pdf437,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons