Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2587
Tytuł: Teksty zewnętrzne w słownikach językowych
Autor: Bielińska, Monika
Słowa kluczowe: dictionary; outer texts; front matter; middle matter; back matter; illustrations; metatexts; paratexts
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Iluk (red.), "Beitrage zur Linguistik : Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache" (S. 165-178). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: cuses on the metatext/paratext dichotomy as the most important classification from the point of view of both dictionary functions and the dictionary user. Further, the author stresses the role of lexicography didactics, covering also outer texts, in facilitating the effective use of the dictionary: its main body as well as front, middle and back matter.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2587
ISBN: 9788322622872
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bielinska_Teksty_zewnetrzne_w_slownikach_jezykowych.pdf347,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons