Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2592
Title: Bezeichnungen von Wildtieren, Fischen, Reptilien und Lurchen als Beschimpfungen im Deutschen, Polnischen und Spanischen
Authors: Miodek, Wacław
Keywords: name-collings; animal metaphors; wild animals; fish; reptiles; amphibians; wyzwiska; metafory odzwierzęce; dzikie zwierzęta; ryby; gady; płazy
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Iluk (red.), "Beitrage zur Linguistik : Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache" (S. 204-223). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wyrazy przyjęte powszechnie za obraźliwe, wulgaryzmy, wyzwiska, przezwiska itp. towarzyszą każdej cywilizacji i rozwojowi jej języka, a dla językoznawcy są materiałem badawczym, pozwalającym dokonać ich analizy pod wieloma aspektami, między innymi czysto językowym, etymologicznym, socjologicznym i kulturowym. Polem badawczym analizowanym przez autora niniejszego artykułu są nazwy dzikich zwierząt, ryb, gadów oraz płazów w ujęciu kontrastywnym niemiecko-polsko-hiszpańskim używane w sensie metaforycznym w celu wyzywania innych osób. We wstępnej części artykułu znajdujemy kategoryzację przezwisk oraz ich opis na podstawie literatury przedmiotu danego języka. Cel badawczy stanowi prezentacja na podstawie materiału językowego użycia oraz stopnia trafności wyzwiska. Korpus zaczerpnięty został ze słowników jednojęzycznych badanych języków. Klasyfikacja obejmuje kolejno prezentację wyzwisk w języku niemieckim, polskim i hiszpańskim wraz z opisem ich ogólnie przyjętego znaczenia i przypisywanych cech negatywnych danego zwierzęcia w odniesieniu do wyzywanego lub w taki metaforyczny sposób określanego człowieka. Artykuł kończy się wnioskami analizy prezentowanych wyzwisk. Całość materiału badawczego rzuca światło na aspekt językowy, ale i kulturowy używanych wyzwisk, tak różny dla trzech odmiennych języków oraz kultur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2592
ISBN: 9788322622872
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miodek_Bezeichnungen_von_Wildtieren.pdf365,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons