Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2599
Tytuł: Dotyk litery
Autor: Koziołek, Krystyna
Słowa kluczowe: litery; pismo; lektura
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 79-86). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Litera obiecuje, że jest początkiem drogi do słowa, a słowo do zdania, to zaś do księgi, która ma spełnić funkcję pamięci, zostawić ślad naszej obecności i myśli; nie tylko zaprzeczyć nietrwałej mowie, ale nawet ją pominąć. Wszak tekst napisany nie musi być wcześniej wypowiedziany. Wystarczy, że znaczenie jest pomyślane.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2599
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Koziolek_Dotyk_litery.pdf468,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons