Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2603
Tytuł: Katowice : szkic do literackiego portretu miasta (rekonesans badawczy)
Autor: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Słowa kluczowe: Katowice; literatura; kultura
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 109-126). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Bywają miasta historyczne i industrialne. Pierwsze przez wieki zapisują swe znaczenie w dziejach i kulturze narodu, mają znamienne znaki przestrzeni, narodowe pamiątki, charakterystyczny ład, są powodem do dumy swych mieszkańców. Drugie — zwykle młodsze, związane z przemysłem i ludzką działalnością degradującą otoczenie, szybciej podlegają mechanizmom zapomnienia, ślady ich dawności nie budzą wzruszeń, nie wymuszają szacunku i łatwo ulegają zatarciu. Katowice są typowym miastem industrialnym, w dodatku stosunkowo młodym, ponieważ prawa miejskie otrzymały dopiero w roku 1865, a w polskim organizmie państwowym znalazły się w 1922 roku, wtedy też zaczęły w większym stopniu budzić zainteresowanie literatury i kultury.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2603
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Heska_Kwasniewicz_Katowice_szkic_do_literackiego_portretu_miasta.pdf526,85 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons