Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2603
Title: Katowice : szkic do literackiego portretu miasta (rekonesans badawczy)
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: Katowice; literatura; kultura
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 109-126). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Bywają miasta historyczne i industrialne. Pierwsze przez wieki zapisują swe znaczenie w dziejach i kulturze narodu, mają znamienne znaki przestrzeni, narodowe pamiątki, charakterystyczny ład, są powodem do dumy swych mieszkańców. Drugie — zwykle młodsze, związane z przemysłem i ludzką działalnością degradującą otoczenie, szybciej podlegają mechanizmom zapomnienia, ślady ich dawności nie budzą wzruszeń, nie wymuszają szacunku i łatwo ulegają zatarciu. Katowice są typowym miastem industrialnym, w dodatku stosunkowo młodym, ponieważ prawa miejskie otrzymały dopiero w roku 1865, a w polskim organizmie państwowym znalazły się w 1922 roku, wtedy też zaczęły w większym stopniu budzić zainteresowanie literatury i kultury.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2603
ISBN: 9788380122680
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_Katowice_szkic_do_literackiego_portretu_miasta.pdf526,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons