Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2609
Tytuł: Podstawy Plotyńskiej krytyki teorii kategorii Arystotelesa
Autor: Woszczyk, Agnieszka
Słowa kluczowe: kategorie; byt; substancja; przypadłości; kosmos noetos; kosmos aisthetos; categories; being; substance; properties
Data wydania: 2011
Źródło: "Folia Philosophica" T. 29 (2011), s. 169-180
Abstrakt: The paper is devoted to analysis of the critique of Aristotelian theory of categories from Enneads, its main arguments and the relation of Plotinus’ theory of the kinds of sense world (kosmos aistheotos) to Aristotle’s categories. According to Plotinus, Aristotelian notion of categories is not a relevant tool of grasping the being in adequate sense, that is, as noetic being. The main argument is focused on the category of substance. There is a difference between how the problem of the kinds of beings is understood in Enn. VI 1 [42] and in Enn. VI 3 [44]. In the latter a basis for taking into account a modified form of Aristotelian categories as acceptable way of predicating of changeable sensual objects can be pointed out.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2609
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Woszczyk_Podstawy_Plotynskiej_krytyki_teorii_kategorii_Arystotelesa.pdf283,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons