Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2610
Title: Antonimia w podręczniku i "Dzbanek do herbaty" Hansa Christiana Andersena
Authors: Ogłoza, Ewa
Keywords: antonimia; Andersen
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 183-194). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pomysł zestawienia fragmentów znakomitego podręcznika gimnazjalnego do kształcenia językowego, autorstwa Krystyny Orłowej i Heleny Synowiec, z opowieścią duńskiego pisarza, znaną najpierw pod tytułem Imbryk, a od tłumaczenia Bogusławy Sochańskiej — pod tytułem Dzbanek do herbaty, był przypadkowy, ale szybko okazało się, że można znaleźć w takim zderzeniu tekstów inspiracje zarówno do kształcenia literackiego, jak i językowego, do pogłębionej lektury i bogatszego uwzględnienia w interpretacji tekstu literackiego zjawisk językowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2610
ISBN: 9788380122680
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogloza_Antonimia_w_podreczniku_i_Dzbanek_do_herbaty.pdf506,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons