Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2610
Tytuł: Antonimia w podręczniku i "Dzbanek do herbaty" Hansa Christiana Andersena
Autor: Ogłoza, Ewa
Słowa kluczowe: antonimia; Andersen
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 183-194). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Pomysł zestawienia fragmentów znakomitego podręcznika gimnazjalnego do kształcenia językowego, autorstwa Krystyny Orłowej i Heleny Synowiec, z opowieścią duńskiego pisarza, znaną najpierw pod tytułem Imbryk, a od tłumaczenia Bogusławy Sochańskiej — pod tytułem Dzbanek do herbaty, był przypadkowy, ale szybko okazało się, że można znaleźć w takim zderzeniu tekstów inspiracje zarówno do kształcenia literackiego, jak i językowego, do pogłębionej lektury i bogatszego uwzględnienia w interpretacji tekstu literackiego zjawisk językowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2610
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ogloza_Antonimia_w_podreczniku_i_Dzbanek_do_herbaty.pdf506,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons