Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2611
Title: Magia dziecięcej wyobraźni w dylogii o Karolci Marii Kruger
Authors: Jędrych, Karolina
Keywords: wyobraźnia dziecieca; Maria Krüger; "Karolcia"
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 195-206). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2611
ISBN: 9788380122680
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrych_Magia_dzieciecej_wyobrazni.pdf494,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons