Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2611
Tytuł: Magia dziecięcej wyobraźni w dylogii o Karolci Marii Kruger
Autor: Jędrych, Karolina
Słowa kluczowe: wyobraźnia dziecieca; Maria Krüger; "Karolcia"
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 195-206). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2611
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jedrych_Magia_dzieciecej_wyobrazni.pdf494,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons