Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2614
Title: Kilka uwag krytycznych na temat łącznej pisowni cząstki "by" ze spójnikami i z partykułami
Authors: Polański, Edward
Keywords: pisownia cząstki "by"
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 245-257). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pisownia cząstek bym, byś, by, byśmy, byście ze spójnikami i z partykułami nastręcza współcześnie użytkownikom polszczyzny zaskakująco wiele trudności. Choć mamy do czynienia ze znamionami trybu przypuszczającego oderwanymi od form osobowych czasownika, należy je ze spójnikami i z partykułami zapisywać łącznie w myśl niezmiennego od lat stanowiska kodyfikatorów ortografii (np. albowiemby, alboby, aleby, aniby, ażby, ażeby, boby, byleby, chybaby, czyliby, jakoby, jednakżeby, jeśliby, niechby, nimbym, niżby, nużby, ponieważby, przetoby, skoroby, więcby, wszakby, tedyby, toby = więcby, zanimby, zatemby, zaśby itp.). O nieznajomości owej pisowniowej reguły świadczą badania i testy, które ukazują uchybienia w wypracowaniach uczniów, w tekstach studentów, w artykułach prasowych, a nawet w publikacjach naukowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2614
ISBN: 9788380122680
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polanski_Kilka_uwag_krytycznych_na_temat_lacznej_pisowni.pdf504,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons