Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2620
Tytuł: O sposobach wprowadzania wiedzy językowej w podręcznikach szkolnych dawniej i dziś
Autor: Zok-Smoła, Aleksandra
Słowa kluczowe: wiedza językowa; podręczniki
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 323-334). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest krótkie przedstawienie różnych — mniej lub bardziej nowoczesnych — sposobów wprowadzania wiedzy językowej w aktualnie obowiązujących podręcznikach do kształcenia językowego na poziomie szkoły gimnazjalnej i porównanie ich z publikacjami obowiązującymi kilkadziesiąt lat temu w ostatnich klasach ośmioletniej szkoły podstawowej. Kluczowym elementem przeglądu chciałabym uczynić obserwację występujących w nich strategii wprowadzania wiedzy, które mogą przybierać postać dedukcji lub indukcji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2620
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zok_Smola_O_sposobach_wprowadzania_wiedzy_jezykowej.pdf477,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons