Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2620
Title: O sposobach wprowadzania wiedzy językowej w podręcznikach szkolnych dawniej i dziś
Authors: Zok-Smoła, Aleksandra
Keywords: wiedza językowa; podręczniki
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 323-334). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest krótkie przedstawienie różnych — mniej lub bardziej nowoczesnych — sposobów wprowadzania wiedzy językowej w aktualnie obowiązujących podręcznikach do kształcenia językowego na poziomie szkoły gimnazjalnej i porównanie ich z publikacjami obowiązującymi kilkadziesiąt lat temu w ostatnich klasach ośmioletniej szkoły podstawowej. Kluczowym elementem przeglądu chciałabym uczynić obserwację występujących w nich strategii wprowadzania wiedzy, które mogą przybierać postać dedukcji lub indukcji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2620
ISBN: 9788380122680
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zok_Smola_O_sposobach_wprowadzania_wiedzy_jezykowej.pdf477,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons