Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2621
Tytuł: Teoretyczne standardy zdrowia dzieci i młodzieży a ich środowiskowe uwarunkowania w regionie górnośląskim : studium pedagogiczno-społeczne
Autor: Syrek, Ewa
Słowa kluczowe: pedagogika; psychologia; standardy zdrowia; dzieci i młodzież; Górny Śląsk; uwarunkowania środowiskowe
Data wydania: 1997
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The Author considers problems of health and promotion of healthiness from the perspective of social conditions. A survey of social sciences approach to the above-mentioned problems has been given in Chapter One. Defining the range of interest in different sciences, such as sociology of medicine, medical and therapeutic psychology, health pedagogy, special attention has been paid to some aspects of interest in health problems in classical social pedagogy. Research and analysis presented in the book characterise the health situation of children and teenagers in Poland, with special attention paid to the Upper Silesian Region. The health situation of a society depends on different factors, thus conditions connected with the influence of natural environment as well as social and economical factors characteristic for social change have been considered in the studies. The Author also attempted to show some chosen environmental conditions of the disproportion in health of children and teenagers. The studies were mostly diagnostic and have been carried out on the basis of analysis of documents and statistical material. The social aspects of health (standards) have been indicated on the basis of European documents connected with the idea of promotion of healthiness. Special attention has been paid to the meaning of social patterns of culture, local and school environments as well as to family environment. In the final section of the book some pedagogical problems of AIDS prophylactics have been discussed and some opinions of teenagers from secondary schools about the social perception of HIV hosts and people suffering from AIDS have been presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2621
ISBN: 8322607121
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Syrek_Teoretyczne_standardy_zdrowia_dzieci_i_mlodziezy.pdf5,82 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons