Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2625
Tytuł: Językowy obraz czasu - na podstawie definicji uczennic szkół podstawowych
Autor: Kubarek, Marta
Słowa kluczowe: czas; językowy obraz
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 349-361). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Zmiany, przemijanie, zegary, wyznaczane terminy czy cykliczność zjawisk świadczą o istnieniu czasu. Nie budzi to żadnych wątpliwości — czas jest nieustannym towarzyszem naszego życia. Jak pisze Elżbieta Tarkowska: „Kategoria czasu należy do najbardziej podstawowych kategorii, za pomocą których ludzie postrzegają rzeczywistość; należy do zestawu uniwersalnych pojęć porządkujących, czyniących zrozumiałym uniwersum. Czas jest nieuchronnym składnikiem wszelkiego doświadczenia indywidualnego i zbiorowego, a organizacja czasu jest wymogiem życia zbiorowego”. Można zatem uznać czas za element niezbędny, obligatoryjny dla człowieka. Bez czasu nie byłoby istnienia, niemożliwe stałoby się poznanie. Czas warunkuje sposób postrzegania rzeczywistości. Staje się ważny zarówno w doświadczeniu jednostki, jak i całych zbiorowości. Jednak pozostaje pytanie, czym on jest.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2625
ISBN: 9788380122680
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubarek_Jezykowy_obraz_czasu.pdf492,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons