Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2626
Title: O metatekście w blogach pisanych przez młodzież gimnazjalną
Authors: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Keywords: metatekst; blog
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 363-376). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Gatunkiem funkcjonującym w Internecie, któremu poświęca swój czas także wielu uczniów, są blogi. W Słowniku terminologii medialnej czytamy, że blog to „diariusz sieciowy, dziennik (pamiętnik) prowadzony w Internecie, rodzaj osobistej strony www, na której autor umieszcza zapiski swoich bieżących przeżyć i przemyśleń oraz różne, jego zdaniem interesujące informacje”. Każdy blog zawiera tekst napisany przez użytkownika Internetu, a także inne autorskie komponenty, jak: tytuł informujący o zawartości, określenie kategorii i blogroll, czyli linki, które poleca autor (lub linki do najnowszych notek). Forma ta dopuszcza też umieszczanie komentarzy oraz informacji o twórcy. Według opinii badaczy internetowej komunikacji, blogi mogą być traktowane jako mutacja gatunków pozainternetowych, takich jak dzienniki czy pamiętniki, choć różnice — między innymi możliwość komunikowania z otoczeniem — są widoczne. Co istotne, blogi są tekstami tworzonymi aktywnie przy współudziale innych użytkowników sieci. Młody człowiek bowiem jako ich odbiorca nie chce być tylko biernym konsumentem treści, ale ma wolę ich współtworzenia, dzielenia się z innymi wiedzą czy doświadczeniem. Twórca w sam proces pisania wkłada sporo starań, by jak najlepiej dotrzeć do czytelnika i być zrozumianym. Czy dzięki temu wzrastają jego świadomość tekstu i kompetencje na poziomie metatekstowym?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2626
ISBN: 9788380122680
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Szamburska_O_metatekscie_w_blogach.pdf496,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons