Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2633
Title: W poszukiwaniu mądrości życia - refleksje wokół myśli Janusza Korczaka o szkole, pracy i języku
Authors: Krzyżyk, Danuta
Keywords: Janusz Korczak; myśl
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska (red.), "Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 473-486). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Janusz Korczak, Stary Doktor, dla wielu był i jest Mistrzem, postacią ważną, symbolem najcenniejszych wartości, mądrym doradcą, który trafnym słowem uczy, jak żyć1, jak postępować moralnie, jak pracować z dziećmi, wreszcie — jak po prostu być dobrym, wrażliwym i prawym człowiekiem. Prawość, dobroć, wrażliwość to cechy wyróżniające także Panią Profesor Helenę Synowiec. Wpisane w temat tego szkicu słowa klucze: szkoła, praca, język, które tak często pojawiają się w twórczości J. Korczaka, można odnieść do drogi zawodowej Pani Profesor i Jej życiowej postawy. Dziękując za lekcje mądrości i dobroci, dedykuję Pani Profesor ten szkic.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2633
ISBN: 9788380122680
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyzyk_W_poszukiwaniu_madrosci_zycia.pdf494,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons