Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2639
Tytuł: O dwóch adaptacjach Mazepy Juliusza Słowackiego
Autor: Kempna-Pieniążek, Magdalena
Słowa kluczowe: Juliusz Słowacki; Mazepa; Gustaw Holoubek
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1/2 (2012), s. 105-116
Abstrakt: On the example of Blanche by Walerian Borowczyk (1971) and Mazepa by Gustaw Holoubek (1975), the author of the article presents two different proposals of reading a drama by Juliusz Słowacki. As Holoubek’s work seems to be an attempt to look at person relationships presented in Mazepa from the angle of the categories close to psychoanalysis, Borowczyk’s film is dominated by a quasi-religious discourse. What plays an important role in the article is considerations on a different status of drama characters (especially that of Amelia and Blanche) in his adaptations and movie means by means of which the directors created their visions. Substantially different ways of reading Słowacki’s work point to two different adaptation strategies: where Borowczyk chooses a creative interpretation, Holoubek seems to look for hidden senses of drama.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2639
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kempna_Pieniazek_O_dwoch_adaptacjach_Mazepy_Juliusza_Slowackiego.pdf334,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons