Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2642
Tytuł: "Król-Duch" i gra słowami
Autor: Paszek, Jerzy
Słowa kluczowe: Juliusz Słowacki; Król-Duch
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1/2 (2012), s. 191-204
Abstrakt: The article presents a new approach to the language and style of Słowacki’s biggest work in terms of quantity (two volumes of inedits and separately printed first rhapsody of King-Ghost). The very sketch shows shaping and transformations of selected poem octaves, their masterpiece rhymes, any rhetoric pen moves in the sphere of syntax (a preference for sophisticated zeugma or surprising word clashes), hidden and camouflaged semantic play (references to a real or poetic etymology of particular words, perseverance of “stars” and “starwomen”. Also, the issues of editing mystic works by Słowacki intriguing the reader by an enigma of the “philological non-soluble” have been touched upon.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2642
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Paszek_Krol_Duch_i_gra_slowami.pdf339,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons