Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2643
Tytuł: Romans awangardy z literaturą popularną
Autor: Bujnicka, Maria
Słowa kluczowe: literatura popularna; awangarda
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Tomczok (red.), "Literatura popularna. T. 1, Dyskursy wielorakie" (S. 15-30). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In a short outline the author discusses connections between Polish avant garde literature and a popular literature in years 1918–1989. They are visible among others in sensational and melodramatic plot as well as in catastrophic, satanic or anti-Semitic motives of interwar prose; after the second world war they may be find in Tadeusz Różewicz’s writing, the poetry after 1956 and in so called linguistic prose.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2643
ISBN: 9788322622452
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bujnicka_Romans_awangardy_z_literatura_popularna.pdf356,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons