Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2651
Tytuł: "...psychologia ludzka łączy się z siłami nadprzyrodzonymi" - erotyzacja relacji męsko-męskich w prozie Michała Choromańskiego : między fabularnym wabikiem a próbą psychologizacji
Autor: Śmieja, Wojciech
Słowa kluczowe: Michał Choromański; erotyzacja
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Tomczok (red.), "Literatura popularna. T. 1, Dyskursy wielorakie" (S. 299-326). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an attempt to characterize the ways homosexuality was presented in Michał Choromański’s prose. The author of Zazdrość i medycyna is often described (also in his own words) as “the last author of Młoda Polska period” whose main area of interest are complicated heterosexual relations overviewed through Otto Weininger-like mysoginic lenses. However, besides presenting dangerous and seductive femmes fatales Choromański also concentrated on representation of monosexual relationships with special devotion to male homosexuality. This aspect of his writing has been neglected or marginalized in literary analyses. The author tries to depict homosexuality as an important element present in Choromański’s oeuvre on three different levels: as a disturbance of the plot’s structure, as a problem of language (the figure of paralypsis) and finally as a problem of modern crisis of “homo/heterosexuality definition” (Eve Kosofsky Sedgwick).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2651
ISBN: 9788322622452
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smieja_Psychologia_ludzka_laczy_sie_z_silami_nadprzyrodzonymi.pdf414,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons