Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2652
Tytuł: Wiara w poszukiwaniu zrozumienia. Recenzja książki Luigiego Iammarronego: „Giovanni Duns Scoto metafisico e teologo. Le tematiche fondamentali della sua filosofia e teologia.” Wyd. 1. — Roma: Miscellanea Francescana, 1999; wyd. 2. — Roma: Miscellanea Francescana, 2003
Autor: Surzyn, Jacek
Słowa kluczowe: Luigi Iammarrone; Giovanni Duns Scoto metafisico e teologo. Le tematiche fondamentali della sua filosofia e teologia
Data wydania: 2011
Źródło: "Folia Philosophica" T. 29 (2011), s. 367-372
Abstrakt: Recenzja książki Luigiego Iammarronego: „Giovanni Duns Scoto metafisico e teologo. Le tematiche fondamentali della sua filosofia e teologia.” Wyd. 1. — Roma: Miscellanea Francescana, 1999; wyd. 2. — Roma: Miscellanea Francescana, 2003
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2652
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Surzyn_Wiara_w_poszukiwaniu_zrozumienia_recenzja.pdf244,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons