Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2652
Title: Wiara w poszukiwaniu zrozumienia. Recenzja książki Luigiego Iammarronego: „Giovanni Duns Scoto metafisico e teologo. Le tematiche fondamentali della sua filosofia e teologia.” Wyd. 1. — Roma: Miscellanea Francescana, 1999; wyd. 2. — Roma: Miscellanea Francescana, 2003
Authors: Surzyn, Jacek
Keywords: Luigi Iammarrone; Giovanni Duns Scoto metafisico e teologo. Le tematiche fondamentali della sua filosofia e teologia
Issue Date: 2011
Citation: "Folia Philosophica" T. 29 (2011), s. 367-372
Abstract: Recenzja książki Luigiego Iammarronego: „Giovanni Duns Scoto metafisico e teologo. Le tematiche fondamentali della sua filosofia e teologia.” Wyd. 1. — Roma: Miscellanea Francescana, 1999; wyd. 2. — Roma: Miscellanea Francescana, 2003
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2652
ISSN: 1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surzyn_Wiara_w_poszukiwaniu_zrozumienia_recenzja.pdf244,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons