Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/266
Tytuł: Enhancing Pseudo-Telepathy in the Magic Square Game
Autor: Pawela, Łukasz
Gawron, Piotr
Puchała, Zbigniew
Sładkowski, Jan
Słowa kluczowe: Pseudo-Telepathy; Magic Square game
Data wydania: 2013
Źródło: PLoS ONE, Vol. 8, iss. 6 (2013), art. no e64694
Abstrakt: We study the possibility of reversing an action of a quantum channel. Our principal objective is to find a specific channel that reverses as accurately as possible an action of a given quantum channel. To achieve this goal we use semidefinite programming. We show the benefits of our method using the quantum pseudo-telepathy Magic Square game with noise. Our strategy is to move the pseudo-telepathy region to higher noise values. We show that it is possible to reverse the action of a noise channel using semidefinite programming.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/266
DOI: 10.1371/journal.pone.0064694
ISSN: 1932-6203
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pawela_Enhancing_Pseudo_Telepathy_in_the_Magic_Square_Game.pdf1,2 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons