Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2661
Tytuł: Fonem jako prototyp i kategoria radialna : koncepcja kognitywna
Autor: Pluta-Wojciechowska, Danuta
Słowa kluczowe: phoneme; prototype; theory of prototypes; radial category; cognitive con
Data wydania: 2014
Źródło: Logopedia Silesiana, T. 3 (2014), s. 50-67
Abstrakt: The subject matter of the study is the presentation of questions which are connected with the notion of the phoneme. The authoress intention was to approach the reader not only with the meaning of this notion but to show how differently it can be understood and what role it plays regarding the usage of a language. The effect of presented considerations is the presentation of own capture of a phoneme with the help of chosen principles of cognitive linguistics, particularly the theory of prototypes.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2661
ISSN: 2300-5246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pluta_Wojciechowska_Fonem_jako_prototyp_i_kategoria_radialna.pdf349,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons