Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2663
Title: Kronika splotu jubileuszu studiów logopedycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1993–2013)
Authors: Przybyla, Olga
Chęciek, Przemysław
Keywords: logopedia; Śląsk; Uniwersytet Śląski; studia logopedyczne
Issue Date: 2014
Citation: Logopedia Silesiana, T. 3 (2014), s. 285-292
Abstract: Śląskie tradycje logopedyczne mają swoją bogatą i długą historię, której początki sięgają drugiej dekady XX wieku. W 1922 roku zasłużony dla śląskiej logopedii ksiądz doktor Stanisław Wilczewski (1886–1980) założył Instytut Fonetyczny1. Instytut, zajmujący się początkowo terapią różnych zaburzeń mowy i głosu, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku wyspecjalizował się w prowadzeniu terapii – z wykorzystaniem badań Christophera Van Ripera – osób jąkających się.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2663
ISSN: 2300-5246
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Kronika_splotu_jubileuszu_studiow_logopedycznych.pdf305,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons