Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2668
Tytuł: Poza Walden : monografia nieprzyjazna
Autor: Bogalecki, Piotr
Słowa kluczowe: Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata; Tadeusz Sławek
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1/2 (2012), s. 275-281
Abstrakt: Starting from Thoreau’s division into knowledge understood as a dictionary and biography, a discussion of a book Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata by Tadeusz Sławek places it in the context of deconstruction and a poststructuralist turn of the theory. At the same time, however, it shows that Sławek’s easily-recognizable and consistent style is not a result of a simple recapturing of categories worked out by J. Derrida (e.g. a margin, a responsible answer, a varying repetition, and, above all, friendship), but their far-reaching interpretation, as a result of which they take on a new community-creative character, going beyond a deconstructivist self-referentiality and the so called ethic criticism inscribing into the current.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2668
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bogalecki_Poza_Walden_ monografia_nieprzyjazna_recenzja.pdf305,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons