Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2670
Tytuł: Media jako źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb : rozważania w kontekście teorii "użytkowania i gratyfikacji"
Autor: Turska-Kawa, Agnieszka
Słowa kluczowe: uses and gratifications theory; media; communicational sciences; fulfilling the basic needs
Data wydania: 2013
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 10 (2013), s. 147-170
Abstrakt: The impact of media on both individuals and societies has always attracted much attention in the work of scholars engaged in communicational sciences. The paper is a reflection on the relationship between media and the needs of individuals. The author presents a number of studies that have contributed to the consolidation of the “uses and gratifications” theory and in the same time have designated the stages of its development. By examining the relationship between psychological classifications of needs (in particular Saymour Epstein’s Cognitive Self Theory – CEST) and the benefits of individual’s contact with media (in the classification of Denis McQuail), the author shows the role of media in the fulfilling the basic needs, indicating their high impact on the lives of individuals.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2670
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Turska_Kawa_Media_jako_zrodlo_zaspokajania_fundamentalnych_potrzeb.pdf550,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons