Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2673
Tytuł: [Extreme politics: nationalism, violence, and the end of Eastren Europe - recenzja]
Autor: Kantyka, Zbigniew
Słowa kluczowe: Charles King; Extreme Politics: Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe; recenzja książki
Data wydania: 2013
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 10 (2013), s. 203-206
Abstrakt: Recenzja książki : Charles King: Extreme Politics: Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe. New York: Oxford University Press, 2010, ss. 256
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2673
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kantyka_Extreme_politics.pdf312,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons