Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2693
Tytuł: Minotaur : o czytelniku w pismach Nietzschego
Autor: Sławek, Tadeusz
Słowa kluczowe: komparatystyka; Nietzsche
Data wydania: 1988
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kalaga, T. Sławek (red.), "Tekst (czytelnik) margines" (S. 138-163). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstrakt: The essay defines the notion of meta-text as writing which inevitably has to question it s own categories. Thus, the assertions of the criticall discourse are placed in the sphere of Nietzsche's aesthetic position" (aestetische Zustand), ie the display the sign character of being, secondary character of thought with regard to sign and the fictive mode of the descriptive categories normally assumed to be "objective ". In his works Nietzsche theorizes the category of the "reader" by, first , his scorn for the reader’s inability to understand texts , second, by pointing out that this inability is caused by the reader’ s adherence to the letter which enables him to domesticate a text and shun the places o f uncertainty and mystery. The authentic reading -located by Nietzsche in the distant future- will have to be based upon not so much "eyes" as "blood and fingers" which. change calls for the necessary transformation of the antropocentric paradigm of thirking. It is this revaluation of thinking which transforms the modern, inauthentic reader into a "monster" or "almost a cow".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2693
ISBN: 8322602189
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawek_Minotaur_O_czytelniku_w_pismach_Nietzschego.pdf1,04 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons