Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2694
Tytuł: [Robert W. McChesney: Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy : recenzja]
Autor: Kantyka, Zbigniew
Słowa kluczowe: Robert W. McChesney; Digital Disconnect; recenzja książki
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 12 (2014), s. 215-219
Abstrakt: Recenzja książki : Robert W. McChesney: Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy. New York—London: The New Press, 2013, ss. 364
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2694
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kantyka_Robert_W_McChesney_Digital_Disconnect.pdf368,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons