Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2700
Tytuł: Świadome życie gorszycielki
Autor: Szopa, Katarzyna
Słowa kluczowe: Agata Zawiszewska; Życie świadome. O nowoczesnej prozie intelektualnej Ireny Krzywickiej
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1/2 (2012), s. 291-296
Abstrakt: The book by Agata Zawiszewska, a researcher from Szczecin, fully devoted to the columnist-writing of Irena Krzywicka, a well-known inter-war writer and activist, is a perfect compendium of knowledge about the changes of traditions of the Second Republic of Poland. The author of a thick book concentrates above all on a discontinued Polish feminist thought, and places Krzywicka’s works on a map of female writing. Życie świadome. O nowoczesnej prozie intelektualnej Ireny Krzywickiej is a large-scale project worthy of a feminist conception of ginocriticism, the nature of which is above all the woman, her works, action and life conscious of the inter-war period.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2700
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szopa_Swiadome_zycie_gorszycielki_recenzja.pdf289,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons