Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2701
Tytuł: Z krytyki pewnych interpretacji
Autor: Słomak, Iwona
Słowa kluczowe: Ignacy Karpowicz; Balladyny i romanse
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1/2 (2012), s. 307-314
Abstrakt: The centre of attention of the author’s review of Balladyny i romanse is a narrative strategy, the main feature of which is avoiding the effect of subordination of any sending authority. Karpowicz, by means of numerous parables, presents a series of opinions on the collapse of the modern culture functioning within the frame of today’s discourse, and, at the same time, introduces the tools allowing for a critical reception of the very points of view to the text. In effect, the novel combines the values of an interesting plot and a philosophical-sociological study, which proves its high quality, an ironically oriented metaprose.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2701
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slomak_Z_krytyki_pewnych_interpretacji_recenzja.pdf301,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons