Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2706
Tytuł: Literatura i obyczaje, czyli o staropolskim oratorstwie weselnym
Autor: Walińska, Marzena
Słowa kluczowe: Małgorzata Trębska; Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1 (2011), s. 225-235
Abstrakt: The author raises the issue of a dissertation by Małgorzata Trębska devoted to Old- Polish wedding orations. The work by Trębska was recognised for its dealing with the subject that has not been discussed, the basis of which was a big source text. The author admires the results of interpretative findings which question a widely-held negative opinion among the researchers on the Sarmatian art of a Hymeneus articulation. She notices that a book should contain a variety of wedding orations in the form of appendices, and reprimands the editorial board for not having prepared the book for publication well.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2706
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Walinska_Literatura_i_obyczaje_recenzja.pdf316,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons