Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2707
Tytuł: Siedem pojedynków ze skradającym się krabem
Autor: Paszek, Jerzy
Słowa kluczowe: skrable
Data wydania: 2013
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, 2013, nr 1, s. 311-319
Abstrakt: In this linguistically-philological essay, the author familiarizes the reader with lexical richness of the Polish language. Designing a crossword containing 100 letters, according to the scrabble rules, he conducts an analysis of earlier masterly constellations (the record in 2006 was 3973) in order to go beyond the limits of 400 points, which he forecasted in “Teksty Drugie” in 1990. So as to get the record results, the author was forced to figure out the strategy of filigrene (‘granulations’), consisting in adding a letter after the letter of extension (e.g. BA, BAR, BARĆ or AR, ARA, ARAK) as well as using the technique of a combination of three 15-letter with 10-letter as well as 8-letter words to avoid any “useless” (non-functional) word. The basis of the game is the exploitation of all contemporary dictionaries and infrequent words (e.g. “zadosyćuczyńmyż”, it being incredible for most of the Poles).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2707
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Paszek_Siedem_pojedynkow_ze_skradajacym_sie_krabem.pdf838,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons