Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2711
Tytuł: Heliodor – Rubinkowski – Twardowski. Trzy „romanse” wobec ciała i seksualności
Autor: Słomak, Iwona
Słowa kluczowe: Paweł Bohuszewicz; Gramatyka romansu. Polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1 (2011), s. 237-244
Abstrakt: The author suspiciously analyses the work by Paweł Bohuszewicz on the Polish Baroque romance. She brings the narratological method closer, yet presents a series of doubts and objections against the means of using „fashionable” contemporary humanist works in the work in question. References to Baudrillard’s conception seem unconvincing. Equally unsuccessful was the usage of Foucault’s knowledge about body in Baroque works since their main qualities are more accurately defined by the context of Ignatian or Teresian corporality. One should also question the genological findings achieved by Bohuszewicz, whose conception of literary genres is a combination of old arrangements with too modern ideas, as a result of which still binding conceptions by Opacki and others were not taken into consideration.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2711
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slomak_Heliodor_Rubinkowski_Twardowski_recenzja.pdf330,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons