Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2717
Tytuł: Transcendentalna „epoché” a problem przemiany Ja
Autor: Wesołowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: fenomenologia; transcendentalna epoché; „ja”; subiektywność transcendentalna; etyka; phenomenology; transcendental epoché; ego; transcendental subjectivity; ethics
Data wydania: 2012
Źródło: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 153-172
Abstrakt: The paper discusses phenomenological reduction as the transformation of ego. Possibility of overcoming natural-objective attitudes leading to revealing of what is the first from which everything that is immediately given takes its sense, is what Husserl calls phenomenological reduction (epoché). This overcoming, which causes a movement from natural attitude to more primal orientation in the genetic sense (meaning transcendental attitude), reveals the transcendental aspect of ego. Acknowledging the primacy of ego over other spheres of being, Husserl rehabilitates the value of subjectivity as transcendental sphere. For it shows that from transcendental point of view it is something more than the change of attitude. Exclusion from the world with reduction leads to revealing its transcendental reverse seen from the perspective of the transformed ego, the ego which acknowledges its constitutive life. With the change in the attitude the peculiar transformation change of ego follows, so that ego in the transcendental-phenomenological attitude becomes unprejudiced spectator of their own intentional (consciousness’) life.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2717
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wesolowska_Transcendentalna_epoche_a_problem_przemiany_Ja.pdf283,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons