Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2719
Tytuł: Gerolda Praussa krytyka poznania jako odbicia
Autor: Kubalica, Tomasz
Słowa kluczowe: Gerold Prauss; poznanie; teoria odbicia; wyraźność; neokantyzm; Immanuel Kant; cognition; theory of reflection; clarity; Neo-Kantianism
Data wydania: 2012
Źródło: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 173-193
Abstrakt: The paper deals with Gerold Prauss’s critique of cognition taken as reflection of the surrounding reality in the consciousness of the agent (Abbildtheorie). The results of his critique are similar to the standpoint presented earlier by Neo-Kantians (Rickert, Cassirer). Prauss’s original contribution to the debate on theory of reflection consists in distinction between materialistic and non-materialistic theories of reflection, as well as in his argumentation basing on the notion of clarity (Deutlichkeit).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2719
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubalica_Gerolda_Praussa_krytyka_poznania_jako_odbicia.pdf268,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons