Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2722
Tytuł: Neo-kantianism and Neo-hegelianism. Comments on Neo-philosophy
Autor: Noras, Andrzej J.
Słowa kluczowe: neo-kantianism; neo-hegelianism; Marburg school; Baden school
Data wydania: 2016
Źródło: Ruch Filozoficzny, 2016, nr 4, s.55-69
Abstrakt: The article addresses the problem of neo-philosophy in the light of its relation to philosophy while constituting its renewal. The subject matter of the reflection is the analysis of neo-kantianism and neo-hegelianism, whereas the result of the conducted analyses is a conviction that it is not possible to speak of a simple analogy between philosophy and neo-philosophy which relates to it. Even if this analogy were possible in the case of neo-hegalianism, certainly such a situation cannot and does not occur in the case of neo-kantianism. The latter is characterised by a lack of orthodoxy in relation to Kant’s philosophy which in fact is its characteristic feature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2722
DOI: 10.12775/RF.2016.038
ISSN: 0035-9599
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noras_Neo_kantianism_and_Neo_hegelianism.pdf524,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons