Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2728
Tytuł: Filozofowie o kryzysie kultury
Autor: Śleziński, Krzysztof
Słowa kluczowe: kryzys kultury; filozofia
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Gazda, S. Ruchała (red.), "Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności" (S. 9-25). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the philosophy of culture there is a chance to get out of crisis. Many philosophers diagnosed the condition of our culture and proposed some solutions to get out of that situation. In this article I took note of Bierdiajew’s philosophy of culture. He showes the necessity of return to reflection and contemplation on the human world. It is the only way to overcome the crisis of modern culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2728
ISBN: 9788380121577
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slezinski_Filozofowie_o_kryzysie_kultury.pdf326,82 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons