Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2729
Title: Głos na konferencji "Literatura i historia" połaczonej z promocją księgi jublileuszowej "Opowiedzieć historię" dedykowanej Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu
Authors: Piechota, Marek
Keywords: księga jubileuszowa Opowiedzieć historię; Stefan Zabierowski; konferencja Literatura i historia
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1 (2011), s. 283-288
Abstract: Tekst został wygłoszony 22.01.2010 r. podczas konferencji Literatura i historia, mającej miejsce na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2729
ISSN: 2084-0772
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_Glos_na_konferencji_Literatura_i_historia.pdf285,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons